er det en fordel at sælge en stærk virksomhed eller vente salg af virksomheder schrøder Translink

Nyhedsbrev Marts 2020

Nyhedsbrev marts 2020. I dette nyhedsbrev vil vi fokusere på, hvorfor det ikke altid kan betale sig at sælge en velkonsolideret virksomhed. Derudover orienterer vi om den seneste handel, vi har medvirket i, om Schrøder Translink’s køb af aktier i Translink Corporate Finance samt statistikken over antal virksomhedshandler pr. rådgiver i Norden i 2019.  …