Køb og salg af bygge- og anlægsvirksomheder

Schrøder Translink har medvirket ved køb og salg af flere bygge- og anlægsvirksomheder. I denne forbindelse har det været deciderede entreprenørvirksomheder, der har fokus på totalentrepriser samt mindre og specialiserede virksomheder med fokus på underentrepriser. Ud over entreprisevirksomhederne har rådgivningen omfattet virksomheder, der leverer services i direkte tilknytning til bygge- og anlægsentrepriserne såsom stilladsfirmaer etc.

Som følge af den generelle udvikling mod specialisering og større enheder inden for bygge og anlæg, har Schrøder Translink medvirket ved en række handler til industrielle købere, der har medført, at der kunne frigøres en række synergier samtidig med, at kompetencerne er blevet udvidet hos køberne.

I en del tilfælde er mindre virksomheder formidlet til privatpersoner eller andre mindre virksomheder, hvorved der er tilført ny ledelseskraft og vækstpotentiale.

Køb eller salg af bygge- og anlægsvirksomheder er ikke særligt forskelligt fra andre typer virksomheder, men der er en række branchespecifikke forhold, som er specielle for denne gruppe af virksomheder:

  • Bygge- og anlægsvirksomheder er ofte kendetegnet ved at være tæt forbundne i netværk med andre virksomheder omkring tilbud og gennemførelse af mere komplekse entrepriser. Da disse netværk ofte er en del af forretningsgrundlaget, er det vigtigt, at både køber og sælger forholder sig til dette inden overtagelsen. En sammenlægning med andre kan herved medføre, at der tabes omsætning, der genereres via netværket og modsat kan den evt. øgede størrelse gøre den fortsættende virksomhed mere konkurrencedygtig.
  • Sammenlignet med flere andre virksomhedstyper er Bygge- og anlægsvirksomhederne ofte meget afhængige af den rette arbejdskraft, der kender de rutiner og arbejdsgange, der er nødvendige for, at projekterne kan afvikles rentabelt. Det er derfor vigtigt, at virksomhedskulturen kan bevares ved en overtagelse. Alternativt bør det vurderes, hvordan en integration kan ske uden tab af know-how.
  • Bygge- og anlægsvirksomheder værdiansættes i mange sammenhænge lavere end traditionelle industri- og handelsvirksomheder. Baggrunden er den større risiko, specielt i virksomheder med større entrepriser. Virksomheder med megen service og mange faste kunder har typisk en højere værdi for køber
  • Et af de svære områder i forbindelse med salg af bygge- og anlægsvirksomheder er opgørelse af igangværende arbejder. Her må sælger ofte sikre at sagernes gennemførelse, så ikke køber overtager aktiver, hvis værdi er svær at opgøre.