Køb og salg af bygge- og anlægsvirksomheder

Schrøder Translink har medvirket ved køb og salg af flere bygge- og anlægsvirksomheder. Ud over entreprenørvirksomhederne har rådgivningen omfattet installationsvirksomheder, stilladsfirmaer mv.

Som følge af den generelle udvikling mod specialisering og større enheder inden for bygge og anlæg, har Schrøder Translink medvirket ved en række handler til industrielle købere, der har medført, at der kunne frigøres en række synergier samtidig med, at kompetencerne er blevet udvidet hos køberne.

Køb eller salg af bygge- og anlægsvirksomheder er ikke særligt forskelligt fra andre typer virksomheder, men der er dog en række branchespecifikke forhold:

  • Bygge- og anlægsvirksomheder er ofte kendetegnet ved at være tæt forbundne i netværk med andre virksomheder omkring tilbud og gennemførelse af mere komplekse entrepriser. Da disse netværk ofte er en del af forretningsgrundlaget, er det vigtigt, at både køber og sælger forholder sig til dette inden overtagelsen.
  • Bygge- og anlægsvirksomheder værdiansættes i mange sammenhænge lavere end traditionelle industri- og handelsvirksomheder. Baggrunden er den større risiko, specielt i virksomheder med større entrepriser. Virksomheder med megen service og mange faste kunder har typisk en højere værdi for køber.
  • Et af de svære områder i forbindelse med salg af bygge- og anlægsvirksomheder er opgørelse af igangværende arbejder. Her må sælger ofte sikre at sagernes gennemførelse, så ikke køber overtager aktiver, hvis værdi er svær at opgøre.
Renta køber YRC rental - Schrøder Translink rådgav under salg af virksomheden
Infrea køber Siljan Schakt - Schrøder Translink rådgav under salg af virksomheden
skattum - Schrøder Translink rådgav sælger af virksomheden
Fasadgruppen køber Malmø Mur og puts - Schrøder Translink rådgav under salg af virksomheden
Privat investor købte Calo Lorentzen - Schrøder Translink rådgav køber af virksomheden
Lab køber 70% af HTB Schrøder Translink rådgav sælgeren af virksomheden
Oakisland -Schrøder Translink rådgav køber af virksomheden