Køb og salg af handels-virksomheder

Schrøder Translink har medvirket ved køb og salg af en lang række handelsvirksomheder indenfor flere brancher og segmenter, bl.a. vvs, metal, værktøj, elektronik, træ og fødevareindustrien.

Som følge af den generelle konsolidering mod større selskaber med en større portefølje af agenturer, har Schrøder Translink formidlet en række virksomhedssalg til andre handelsselskaber, grossister eller privatpersoner.

I princippet gennemløber køb eller salg af handelsvirksomheder samme faser som køb og salg af andre typer virksomheder, men der er en række branchespecifikke forhold, som er specielle for denne gruppe af virksomheder:

  • Handelsvirksomheder er ofte kendetegnet ved en meget specifik viden om et produktsortiment til en bestemt branche, hvilket medfører, at den pågældende virksomhed har opbygget et nært forhold til et eller flere agenturer. Dette forhold kan give nogle udfordringer, såfremt to virksomheder skal integreres efter overdragelsen, samtidig med at den hidtidige ledelse fratræder – specielt i de tilfælde hvor en stor del at virksomhedens viden har været hos den afgående ledelse.
  • Sammenlignet med flere andre virksomhedstyper er handelsvirksomhedernes aktiviteter hovedsagelig rettet mod det danske marked, i sjældne tilfælde Skandinavien. Det er derfor mest sandsynligt, at en køber skal findes i Danmark enten via et dansk selskab eller datterselskab af større udenlandsk selskab.