Køb og salg af handels-virksomheder

Schrøder Translink har medvirket ved køb og salg af en lang række handels- og distributions-virksomheder indenfor flere brancher og segmenter, bl.a. vvs, metal, værktøj, elektronik, træ og fødevareindustrien.

Indenfor mange brancher sker der en vertikal integrations således, at antallet af virksomheder i værdikæden reduceres. Som følge af denne generelle konsolidering mod større selskaber med en større portefølje af agenturer, har Schrøder Translink formidlet en række virksomhedssalg til andre distributører, grossister eller lignende.

I princippet gennemløber køb eller salg af handelsvirksomheder samme faser som køb og salg af andre typer virksomheder, men der er en række branchespecifikke forhold, som er specielle for denne gruppe af virksomheder:

  • Handelsvirksomheder er ofte kendetegnet ved en meget specifik viden om et produktsortiment til en bestemt branche, hvilket medfører, at den pågældende virksomhed har opbygget et nært forhold til et eller flere agenturer. Dette forhold kan give nogle udfordringer, såfremt to virksomheder skal integreres efter overdragelsen, samtidig med at den hidtidige ledelse fratræder – specielt i de tilfælde hvor en stor del at virksomhedens viden har været hos den afgående ledelse.
  • Sammenlignet med flere andre virksomhedstyper er handelsvirksomhedernes aktiviteter hovedsagelig rettet mod det danske marked, i sjældne tilfælde Skandinavien. Det er derfor mest sandsynligt, at en køber skal findes i Danmark enten via et dansk selskab eller datterselskab af større udenlandsk selskab.
Helens køber Sonne - Schrøder Translink rådgav under køb af virksomhed
Sanistål køber Jørgen Schidt -Schrøder Translink rådgav under salg af virksomhed
Australian bodycare - Schrøder Translink rådgav under salg af virksomhed
Bunzl køber sikkerhed og milhø Schrøder Translink rådgav under salg af virksomhed
Vallentin elektronik - Schrøder Translink rådgav under salg af virksomhed
KFG køber ticket to heaven - Schrøder Translink rådgav under salg af virksomhed
Privat investor køber Scarpa - Schrøder Translink rådgav under salg af virksomhed
Privat investor køber indura -Schrøder Translink rådgav under salg af virksomhed
Setron køber trafomo -Schrøder Translink rådgav under salg af virksomhed
Megatherm køber milton -Schrøder Translink rådgav under salg af virksomhed
Norlax Schrøder Translink rådgav under salg af virksomhed