Healthcare

Health care er et forretningsområde, Translink er meget aktiv i. Internationalt har vi deltaget i mere end 60 transaktioner i 4-års perioden 2018-2021, heraf et antal hvor enten køber eller sælger har været dansk. I 2021 var der mere end 4000 transaktioner globalt set indenfor industrien, en stigning på 23% i forhold til 2020.

 

Translink inddeler health care industrien i syv segmenter:

  • Farma
  • Utensilier (forbrugsvarer)
  • Medicinsk udstyr (mekanisk/elektrisk/elektronisk)
  • Distribution
  • Biotek
  • ”in-patient” behandling (hospitaler mm) og ”out-patient” klinikker

 

Health care produkter sælges ofte til markant højere dækningsgrader end traditionelle industrivarer. Dertil skal lægges, at mange health care produkter og ydelser er relativt ufølsomme overfor markedsfluktuationer, som påvirker selskaber i andre industrier. Det er medvirkende til, at selskaber i health care industrien ofte handler til relativt høje priser (multipler).

I Danmark er vi begunstiget af en meget stærk health care industri. Og vi har ikke kun store farma- og utensilieselskaber, men også en skov af mindre og mellemstore selskaber indenfor stort set alle syv segmenter.

Uddannelsessektoren understøtter industrien ved årligt at ”producere” et stort antal tekniske og andre naturvidenskabelige kandidater på bachelor- og kandidatniveau.

Det skaber alt i alt et miljø med mange muligheder for køb og salg af health care selskaber, både lokalt og på tværs af landegrænser.

I Translink har vi en ca. 20 personer stor health care Industry Expert Group, hvor medlemmerne alle enten har arbejdet i industrien og/eller deltaget i et antal health care transaktioner.