Healthcare

Healthcare er et forretningsområde, Translink er meget aktiv i. Internationalt har vi deltaget i mere end 60 transaktioner i 4-års perioden 2018-2021, heraf et antal hvor enten køber eller sælger har været dansk. I 2021 var der mere end 4000 transaktioner globalt set indenfor industrien, en stigning på 23% i forhold til 2020.

Translink inddeler healthcare industrien i syv segmenter: Farma, utensilier (forbrugsvarer), medicinsk udstyr (mekanisk/elektrisk/elektronisk), distribution, biotek, ”in-patient” behandling (hospitaler mm) og ”out-patient” klinikker.

Healthcare produkter sælges ofte til markant højere dækningsgrader end traditionelle industrivarer. Dertil skal lægges, at mange healthcare produkter og ydelser er relativt ufølsomme overfor markedsfluktuationer, som påvirker selskaber i andre industrier. Det er medvirkende til, at selskaber i healthcare industrien ofte handler til relativt høje priser (multipler).

I Danmark er vi begunstiget af en meget stærk healthcare industri. Og vi har ikke kun store farma- og utensilieselskaber, men også en skov af mindre og mellemstore selskaber indenfor stort set alle syv segmenter. 

Uddannelsessektoren understøtter industrien ved årligt at ”producere” et stort antal tekniske og andre naturvidenskabelige kandidater på bachelor- og kandidatniveau. 

Det skaber alt i alt et miljø med mange muligheder for køb og salg af healthcare selskaber, både lokalt og på tværs af landegrænser.

I Translink har vi en ca. 20 personer stor healthcare Industry Expert Group, hvor medlemmerne alle enten har arbejdet i industrien og/eller deltaget i et antal healthcare transaktioner.