Køb og salg af industri-virksomheder

Schrøder Translink  har medvirket ved køb og salg af et betydeligt antal industrivirksomheder indenfor flere brancher og segmenter. De primære brancher for Schrøder Translink har været maskin-, jern og metal-, elektronik-, elektro-, træ- og fødevareindustri.

Som følge af den generelle konsolidering mod større produktionsenheder har Schrøder Translink medvirket ved en række handler til industrielle købere. Ud over industrielt salg har der været formidlet en række virksomhedssalg til privatpersoner – enten alene eller sammen med andre investorer ex. kapitalfonde.

I princippet gennemløber køb eller salg af industrivirksomheder samme faser som køb og salg af andre typer virksomheder, men der er en række branchespecifikke forhold, som er specielle for denne gruppe af virksomheder:

  • Industrivirksomheder er ofte kendetegnet ved en meget specifik viden om et produkt og / eller industrisegment, hvilket medfører, at den pågældende virksomhed har en konkret konkurrencefordel. Dette forhold kan give nogle udfordringer, såfremt de to virksomheder skal integreres efter overdragelsen samtidig med, at den hidtidige ledelse fratræder – specielt i de tilfælde, hvor en stor del at virksomhedens viden har været hos den afgående ledelse.
  • Sammenlignet med flere andre virksomhedstyper er industrivirksomhederne ofte eksporttunge, hvorfor der er en stor fordel i at undersøge markedet uden for landets grænser mht. køber- / sælgeremner. I denne sammenhæng præsenteres den aktuelle virksomhed gennem det internationale samarbejde TransLink Corporate Finance, der sikrer en finmasket scanning af de valgte regioner.
  • Industrivirksomheder er ofte kendetegnet ved store investeringer til maskiner og andet fremstillingsudstyr. I mange tilfælde opnås den bedste pris og finansiering i de tilfælde, hvor transaktionen medfører reducerede overhead-omkostninger og bedre kapacitetsudnyttelse. Disse transaktioner medfører for det meste en lettere finansiering for køber, da den samlede forretningsplan er lettere at gennemføre. I de tilfælde, hvor køber er en privatperson evt. i samarbejde med kapitalfond, er finansieringen relateret til den nye ledelses mulighed for at eksekvere en ny og mere ekspansiv strategi og forretningsplan.