Køb og salg af industri-virksomheder

Schrøder Translink har medvirket ved køb og salg af et betydeligt antal industrivirksomheder indenfor flere brancher og segmenter. De primære brancher for Schrøder Translink har været maskin-, jern og metal-, elektronik-, elektro-, træ- og fødevareindustri.

Som følge af den generelle konsolidering mod større produktionsenheder har Schrøder Translink medvirket ved en række handler til industrielle købere. Ud over industrielt salg har der været formidlet en række virksomhedssalg til f.eks. kapitalfonde.

I princippet gennemløber køb eller salg af industrivirksomheder samme faser som køb og salg af andre typer virksomheder, men der er en række branchespecifikke forhold, som er specielle for denne gruppe af virksomheder:

  • Industrivirksomheder er ofte kendetegnet ved en meget specifik viden om et produktområde, hvilket giver virksomheden en konkret konkurrencefordel. Dette forhold kan give nogle udfordringer i overdragelser, hvor den hidtidige ledelse med et betydeligt know-how – fratræder.
  • Sammenlignet med flere andre virksomhedstyper er industrivirksomhederne ofte eksporttunge, hvorfor potentielle købere oftest befinder sig uden for landets grænser. I denne sammenhæng præsenteres den aktuelle virksomhed for vores kolleger Translink Corporate Finance, hvilket sikrer en finmasket scanning af de valgte regioner.
  • Industrivirksomheder er ofte kendetegnet ved betydelige investeringer til maskiner o. lign. I mange tilfælde opnås den bedste pris i de tilfælde, hvor transaktionen medfører reducerede overhead-omkostninger og bedre kapacitetsudnyttelse. Disse transaktioner medfører for det meste en lettere finansiering for køber, da den samlede forretningsplan er lettere at gennemføre. I de tilfælde, hvor køber er en kapitalfond, er finansieringen også relateret til den nye ledelses mulighed for at eksekvere en ny og mere ekspansiv strategi og forretningsplan.
Maj invest - - Schrøder Translink rådgav under salg af virksomhed
indutrade - Schrøder Translink rådgav under salg af virksomhed
Akbaron - Schrøder Translink rådgav under salg af virksomhed
exe - Schrøder Translink rådgav under salg af virksomhed
R&T - Schrøder Translink rådgav under salg af virksomhed
Thomas - Schrøder Translink rådgav under salg af virksomhed
Kuus - Schrøder Translink rådgav under køb af virksomhed
Velux køber vitral - Schrøder Translink rådgav under salg af virksomhed
Scanwill købte addtech - Schrøder Translink rådgav under salg af virksomhed
Purus - Schrøder Translink rådgav under salg af virksomhed
Pepperf - Schrøder Translink rådgav under salg af virksomhed
Four design - Schrøder Translink rådgav under salg af virksomhed
Robotool - Schrøder Translink rådgav under salg af virksomhed
grupo - Schrøder Translink rådgav under salg af virksomhed
Obel-p - Schrøder Translink rådgav under køb af virksomhed
merser pumps - Schrøder Translink rådgav under salg af virksomhed
NT holding -- Schrøder Translink rådgav under salg af virksomhed
Carl - Schrøder Translink rådgav under salg af virksomhed
Dialight - Schrøder Translink rådgav under salg af virksomhed