Køb og salg af IT- og teknologi-virksomheder

Flere af partnerne i Schrøder Translink har en baggrund fra IT- og teknologi, kombineret med betydelig erfaring med køb og salg af virksomheder indenfor denne branche.

Branchen er vanskelig for mange rådgivere, fordi det kræver en vis teknisk indsigt for f.eks. at kunne vurdere, hvem de rette købere er og hvilke synergier, der kan være for købere.

Ofte taler man samlet om IT eller TMT, men der er et meget stort antal underbrancher, og i relation til køb og salg af virksomheder er der også meget stor forskel på, hvor mange købere, der er til de forskellige typer IT- og teknologi-virksomheder, og værdisætningen af disse.

Der er f.eks. stor forskel på salg af virksomheder indenfor følgende underbrancher:

  • Software as a service (SaaS)
  • Distribution (“box-moving”)
  • Softwareudvikling
  • IT rådgivning (system-integrator)
  • Hosting
  • Medie

Til salg af teknologivirksomheder kendetegnet ved:

  • Egne produkter, egen distribution, service og eventuelt patenteret teknologi ligesom virksomhederne kan være fokuseret på dele af værdikæden som:
  • R&D, Engineering eller specialiseret sig i produktion, sourcing og PTA (EMS)

I denne sammenhæng er det vigtigt, at rådgiveren har kendskab til problemstillingen i brancherne, hvorved sælgeren kan få den optimale rådgivning, og derved det optimale provenue ved et eventuelt salg.

Generelt er værdisætningen højest på virksomheder, som har et globalt potentiale og hvor der er globale købere, der hurtigere kan komme til markedet ved køb af virksomheden. En større industriel køber med et globalt distributionsnet, vil hurtigt kunne opnå et øget salg, der kan retfærdiggøre en højere købspris.

I princippet gennemløber køb eller salg af IT- og teknologi-virksomheder samme faser som køb og salg af andre typer virksomheder, men der er en række branchespecifikke forhold, som er specielle for denne gruppe af virksomheder:

  • Mange af virksomhederne er etableret og drevet af yngre personer, der ofte sælger virksomheden tidligere, forbi den globale ekspansion kan være for dyr, sammenlignet med et tidligere salg. Dette understøttes af at udviklingen går ekstremt hurtigt i IT- og teknologi-verdenen. Det betyder, at den eller de personer, der er den rigtige ejer i én fase af virksomhedens liv, ikke nødvendigvis er den rigtige ejer i de følgende faser, i og med industrialiseringen af produkterne og den globale distribution kan være ganske risikabel.
  • For mange traditionelle danske, industrivirksomheder er markedet – af forskellige årsager – afgrænset til lokale markeder, f.eks. Nordeuropa. Mange IT og teknologi-virksomheder har naturligt et globalt potentiale, opgaven er lokalisering af den rette fremtidige partner / ejer, hvilket kræver et godt netværk hos rådgiveren.