Køb og salg af service-virksomheder

Schrøder Translink har medvirket ved køb og salg af en lang række servicevirksomheder, bl.a. konsulentvirksomheder, rådgivende ingeniører, vikarbureauer, medicinsk service, facility management-virksomheder m.v.

I takt med at store dele af industrien er flyttet udenfor landets grænser, bliver andelen af servicevirksomheder større og større, ligesom service-indholdet af de eksisterende industri-virksomheder bliver større.

I princippet gennemløber køb eller salg af service-virksomhed samme faser som køb og salg af andre typer virksomheder, men der er en række andre forhold, som er specielle for denne gruppe af virksomheder:

  • Servicevirksomheder er ofte mere personaletunge end andre typer virksomheder. Dette kan give nogle udfordringer, såfremt de to virksomheder skal integreres efter overdragelsen, men også på lønningssiden, specielt i de tilfælde hvor der er væsentlige afvigelser mellem lønniveauet i købers og sælgers virksomhed.
  • Sammenlignet med mange fremstillingsvirksomheder og IT-virksomheder er service-virksomheder mere lokale, og derfor skal køberne til sådanne virksomheder ofte findes indenfor landets grænser eller i vore nabolande.
  • Servicevirksomheder har ofte behov for relativt få driftsmidler, maskiner m.v. Dette medfører som regel, at der er et begrænset behov for egenkapital i virksomheden, hvilket igen har den konsekvens, at goodwill’en kommer til at udgøre en forholdsvis stor andel af virksomhedens pris. Dette kan besværliggøre købers finansiering af virksomheden – sammenlignet med virksomheder, hvor egenkapitalen udgøre en større del af virksomhedens pris.
Delta køber Danfoss - Schrøder Translink rådgav under salg af virksomhed
Rambøl køber Net - Schrøder Translink rådgav under salg af virksomhed
Tempteam - Schrøder Translink rådgav under salg af virksomhed
Eurofins Sarl - Schrøder Translink rådgav under salg af virksomhed
Rambøl køber Putz - - Schrøder Translink rådgav under køb af virksomhed
Baltic invest - Schrøder Translink rådgav under køb af virksomhed
Marselisborg køber hartmann - Schrøder Translink rådgav under køb af virksomhed
bascon køber hifab - Schrøder Translink rådgav under salg af virksomhed