Ole Schmitto, tidl. direktør og ejer, Tempest A/S and eSec A/S

Henrik Schrøder var min rådgiver dengang jeg købte Tempest A/S af min svigerfar og var bestyrelses-formand i både Tempest A/S og eSec A/S, så det var naturligt, at han også medvirkede ved salget af de to virksomheder. Tempest, der primært solgte IT-sikkerhedsprodukter, blev solgt til en svensk børsnoteret virksomhed, mens eSec, der især leverer IT-sikkerhed i form af overvågning, blev solgt til en anden dansk virksomhed indenfor IT-sikkerhed.

Ved begge tilfælde fik jeg en pris, der oversteg mine forventninger, hvilket bl.a. kan tilskrives Henrik Schrøders erfaringer indenfor området. Jeg har således været meget tilfreds med samarbejdet.